Kinderopvang

De scholen van Heeswijk-Dinther hebben de wettelijke verplichting om kinderopvang voor, tussen en na schooltijd aan te bieden, gezamenlijk opgepakt en de kinderopvang centraal geregeld. De meerwaarde van deze samenwerking is dat de kinderen van de verschillende scholen elkaar na schooltijd kunnen treffen.

Steeds meer ouders met schoolgaande kinderen gaan of willen blijven werken. Onze school heeft een prima overblijfregeling in het eigen schoolgebouw voor de tussentijdse opvang tijdens de middagpauze (12.00 uur tot 13.15 uur).

Voor onze buitenschoolse (voor- en naschoolse) opvang werken wij samen met Kinderdagverblijf Klein Drakenstein van Stichting Humanitas en Kinderopvang Kindertuin.

Andere mogelijkheden in Heeswijk – Dinther voor het opvangen van kinderen is Peuterspeelzaal ’t Hummelhonk.
De peuterspeelzaal biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jarige leeftijd twee of meerdere dagdelen per week deel te laten nemen. Op de peuterspeelzaal wordt ontwikkelingsgericht gewerkt en de doorgaande leerlijn naar de basisschool wordt hierdoor bevorderd.
Meer informatie kunt u vinden op de site van Stichting Piccino Peuterspeelzalen Bernheze:www.piccino.nl