Kinderopvang

De scholen van Heeswijk -Dinther hebben de wettelijke verplichting om kinderopvang voor, tussen en na schooltijd aan te bieden, gezamenlijk opgepakt en de kinderopvang centraal geregeld. De meerwaarde van deze samenwerking is dat de kinderen van de verschillende scholen elkaar na schooltijd kunnen treffen.

 

Wat betreft de opvang van onze kinderen werken wij nauw samen met:


Peuteropvang Piccino 0413-292634, www.piccino.nl 

Kinderopvang Humankind 0413-293856, www.humankind.nl   kdvkleindrakenstein@humankind.nl of bsodraken@humankind.nl 

Kindercentrum Kindertuin 0411-689110, www.kindertuin.com   

 De meerwaarde hiervan is het ontstaan van een doorgaande lijn in het volgen van de ontwikkeling en het bieden van zorg voor kinderen. Met onze naaste buren Piccino en Humankind zetten samen activiteiten op en zijn er diverse momenten waarop kinderen met elkaar kunnen spelen, of alvast kunnen wennen op onze school.