Hoofdluis

Hoofdluis is een hardnekkig probleem. Om dat zoveel mogelijk het hoofd te bieden, heeft onze school in samenwerking met de GGD een 'werkgroep hoofdluis' in het leven geroepen. Veertien ouders controleren na elke vakantie alle leerlingen op hoofdluis. Als er aanleiding toe is vinden er ook tussentijdse controles plaats. Ouders/verzorgers van kinderen met hoofdluis of neten worden op discrete manier daarover geïnformeerd.

Hoofdluisbestrijding
Je leest het regelmatig in de kranten: de hoofdluis is weer terug. Terwijl vroeger het constateren van hoofdluis als een incident werd gezien, lijkt het wel of er nu geen periode meer is dat er geen hoofdluis is op school.
Ruim een jaar geleden is met hulp van de GGD een hoofdluiswerkgroep ingesteld. Deze groep die bestaat uit twee ouders per groep controleert regelmatig en rapporteert aan de leerkracht die vervolgens met de ouders van de leerling(en) in contact treedt. Zo proberen we toch enig grip te krijgen op deze vervelende beestjes. Deze webpagina geeft u informatie over de juiste bestrijding van hoofdluis. LEES MEER