Aanmelding nieuwe leerling

Instroom van nieuwe leerlingen
Aanname van een leerling is aan de orde als ouders een kind aanmelden op een school. Dit kan zijn bij het bereiken van de vierjarige leeftijd of tussentijds in de loop van een schoolloopbaan. De scholen van de SKPO NOVUM plaatsen in principe de kinderen die aangemeld worden en proberen hen de zorg te bieden die zij nodig hebben; dus ook kinderen die extra zorg nodig hebben, waaronder kinderen met een handicap.

Steeds meer ouders van kinderen met een handicap wensen dat hun kind liefst in een gewone school onderwijs volgt. Deze wens van de ouders om hun kind te laten integreren in het reguliere basisonderwijs, is startpunt geweest van het beleid om te komen tot leerlingengebonden financiering, ook wel het “rugzakje” genoemd.
Het idee achter het “rugzakje”, is om voor deze kinderen, mits ze aan bepaalde criteria voldoen een leerlinggebonden budget beschikbaar te stellen. Daardoor kunnen ouders kiezen voor onderwijs op een speciale school of op een reguliere basisschool.

De basisschool is in beginsel niet toegerust om onderwijs te bieden aan kinderen met een handicap. Dat is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van deskundigheid,  van goede voorbereiding en niet op de laatste plaats van het  bepalen van de grenzen van het eigen kunnen. Om de zorg voor alle kinderen te kunnen blijven garanderen, is het van wezenlijk belang dat iedere school haar grenzen aan zorg kan aangeven.
Het bestuur heeft de aanname van kinderen vastgelegd in een beleidsdocument. Dit document beschrijft de uitgangspunten en de te volgen procedure(s) voor de aanname van kinderen. Lees meer..

Aanmeldformulier