Aanmelding nieuwe leerling

Aanname is aan de orde als ouders een kind aanmelden op een school. Dit kan zijn bij het bereiken van de vierjarige leeftijd of tussentijds in de loop van een schoolloopbaan.

 

Aanname van de vierjarigen

 

Aanname is aan de orde als ouders een kind aanmelden op een school. Dit kan zijn bij het bereiken van de vierjarige leeftijd of tussentijds in de loop van een schoolloopbaan. Voor uw kind wilt u natuurlijk de beste keuze maken. In verband met Covid-19 ziet de procedure er dit schooljaar anders uit dan voorheen.  Hieronder leest u hoe. Dit wordt tevens met alle ouders gedeeld via een advertentie in de ‘Mooi Bernheze Krant’ in de maand december. 

Kennismaking met de school  

Via de website kunt u alvast een eerste indruk opdoen van de school. Daarnaast bent u van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding door de school. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur van de school. Om u een goed beeld van de school in bedrijf te geven, doen we dit bij voorkeur onder lestijd. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat deze kennismaking coronaproof plaatsvindt.  

De aanmelding  

De persoonlijke kennismaking wordt ingericht voor ouders van wie het kind in het schooljaar 2022-2023 naar school toegaat. 

U maakt hiervoor v een afspraak met de directeur via tamarvloet@filiosscholengroep.nl  of telefonisch via 0413-291818.  

De kennismakingsmomenten worden gepland in  januari en februari 2023.   

Het aanmeldformulier kunt u opvragen via de school of downloaden van de website.   

U levert vóór 1 maart 2023 het aanmeldformulier in op school. Dit kan zowel digitaal als fysiek. Let op: deze inleverdatum is erg belangrijk!  

Uiterlijk 10 maart 2023 ontvangt u via de school een ontvangstbevestiging. Minimaal 6 weken voordat het kind 4 jaar wordt hoort u of uw kind daadwerkelijk wordt toegelaten en wanneer het dan mag starten. Doordat kinderen op verschillende momenten in het jaar 4 jaar worden, zal de toelating verspreid over het jaar plaatsvinden. 

Als een kind niet wordt geplaatst, kunnen ouders in beroep gaan bij het bestuur. 

Binnen Bernheze zijn de volgende afspraken gemaakt met peuter- en kinderopvang over de start van 4-jarigen: 

-          De kinderen zijn welkom op de basisschool vanaf de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. 

-          De kinderen die voor 1 september en/ of in de eerste twee weken na de start van het nieuwe schooljaar vier jaar worden mogen meteen de eerste schooldag naar de basisschool. 

-          De kinderen die in de maand december vier jaar worden adviseren wij te starten op de basisschool op de eerste schooldag na de kerstvakantie. 

-          De kinderen die in de laatste zes weken voorafgaande aan de zomervakantie vier jaar worden adviseren wij te starten op de basisschool met ingang van het nieuwe schooljaar. 

Kinderen die naar de basisschool gaan, moeten de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Jongere kinderen, vanaf 3 jaar en 10 maanden, mogen volgens de WPO artikel 39 worden toegelaten gedurende ten hoogste 5 dagen tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar. Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet. 

Ouders kunnen ook tussentijds hun kind aanmelden. Dit kunnen zij doen vanuit verschillende achtergronden, zoals: 

-          verhuizing of verhuisplannen; 

-          onvrede over de ervaringen op een andere school; 

-          de extra zorg die hun kind nodig heeft. 

De te volgen procedure bij de aanname van kinderen die tussentijds worden aangemeld, staat beschreven in het beleidsdocument Aanname van kinderen. Dit beleidsdocument is op stichtingsniveau vastgesteld. 

De te volgen procedure bij de aanname van kinderen die tussentijds worden aangemeld, staat beschreven in het beleidsdocument Aanname van kinderen. Dit beleidsdocument is op stichtingsniveau vastgesteld.

Aanmeldformulier het mozaiek 2022-01.docx