Oudervereniging

Klassenouder

In elke groep is een ouder die als contactpersoon fungeert tussen ouders en leerkracht bij praktische zaken. Zo kan deze ouder bijvoorbeeld het vervoer voor de groep regelen bij uitstapjes. Bij bijzondere gelegenheden zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op deze ouder. Hij zal op zijn beurt een beroep doen op andere ouders.

Hulpouders:

Bij andere activiteiten maken wij ook graag gebruik van uw hulp bij o.a. feesten, vervoer, spelletjesdagen, excursies begeleiden enz.

Oudervereniging:

De oudervereniging is bedoeld voor alle ouders/verzorgers waarvan hun kind(eren) op basisschool Het Mozaïek zitten. Vanuit de oudervereniging wordt de ouderraad gevormd. Deze bestaat uit de klassenouders en het dagelijks bestuur. Uit ieder leerjaar neemt één klassenouder zitting in de ouderraad. De ouderraad wil, als vertegenwoordiger van alle ouders, een positieve bijdrage leveren aan de activiteiten die op school worden georganiseerd. De activiteiten worden vanuit school bepaald en de ouderraad is daarbij actief betrokken en ondersteunend.

Rond de kerstvakantie wordt er onder de ouders van groep 1 middels Social Schools gevraagd voor deelname aan de ouderraad als klassenouder. Bij meerdere aanmeldingen wordt er middels een loting de klassenouder gekozen door de ouders/verzorgers van die klas. De zittingstijd van lid van de ouderraad is 4 schooljaren. Na deze periode kan deze eenmalig verlengd worden voor vier schooljaren.

Hieronder een lijst met de klassenouders en het dagelijks bestuur: