Oudervereniging

Wat is de oudervereniging:
De oudervereniging is een vereniging die de school ondersteunt met het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag  en schoolreis. De oudervereniging wil, als vertegenwoordiger van alle ouders, een positieve bijdrage leveren aan de activiteiten die op school worden georganiseerd. De activiteiten worden vanuit school bepaald en de oudervereniging is daarbij actief betrokken en ondersteunend.

Voor wie is de oudervereniging:
De oudervereniging is bedoeld voor alle ouders die een kind op BS Het Mozaiek hebben. Aan ouders wordt middels een oproep op Social Schools gevraagd een bijdrage te doen aan de oudervereniging waardoor ze direct lid worden van de vereniging. Dit is een vrijwillige keuze. Zijn er redenen op financiële grond voor het niet kunnen voldoen van de bijdrage, zal er altijd een oplossing gezocht worden.

 

De klassenouder:

In elke groep is er een ouder die als contactpersoon fungeert tussen ouders en leerkracht bij praktische zaken. Zo kan deze ouder bijvoorbeeld het vervoer voor de groep regelen bij uitstapjes. Bij bijzondere gelegenheden zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op deze ouder. Hij/zij zal op zijn beurt een beroep doen op andere ouders. De klassenouder is deel van de oudervereniging en woont de vergaderingen van de oudervereniging bij en is in die functie een aanspreekpunt voor de ouders van de betreffende klas.

De ouderraad van de oudervereniging:
Het bestuur van de oudervereniging noemen we de ouderraad en heeft tenminste vijf en ten hoogste elf leden. Deze bestaat uit de klassenouders en het dagelijks bestuur.

 

De bijdrage van de oudervereniging:
Het lidmaatschap brengt met zich mee dat er een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd. Op dit moment is de ouderbijdrage € 15,00 per kind. Deze bijdrage komt volledig ten goede van de kinderen. De ouderbijdrage kunt u overmaken via de Rabobank, IBAN-nummer NL 94 RABO 0350 5254 20 o.v.v. van naam en groep van uw kind.

 

Vergaderingen van de oudervereniging:
Er zijn vier keer per jaar vergaderingen van de oudervereniging, deze worden aangekondigd via SocialSchool. Elk jaar zal er -als vervanging van de algemene jaarvergadering- een financieel en secretarieel jaarverslag inzichtelijk worden gemaakt


De bereikbaarheid van de ouderraad: 
De ouderraad is te bereiken via social schools
Hieronder een lijst met de klassenouders en het dagelijks bestuur voor schooljaar 2022/2023:

Groep 1-2:  Kim van Nuland

Groep 3: Marloes van Mierlo

Groep 4: Kelly vd Heijden

Groep 5: Ilona Boer

Groep 6: Lieke Schuts

Groep 7: Selly Dobbelsteen

Groep 8: Marjanne van Helvoort 

 

Voorzitter: Susanne de Bruijn

Secretaris: Lieke Schuts

Vice-voorzitter: Ilona Boer

Penningmeester:  Sanne van der Steen

PR: Cindy vd Steijn

2021 secretarieel jaarverslag.pdf

Financieel Jaarverslag 2020 2021.pdf