Medezeggenschapsraad

De inbreng van ouders vinden wij erg belangrijk binnen onze school. Wij (ouders en leerkrachten) dragen samen zorg voor de ontwikkeling van de kinderen.
Een goed contact tussen school en ouders vinden wij zeer waardevol.

BS Het Mozaïek heeft een zeer actieve MR en oudervereniging en zij zijn daarmee een belangrijke bouwsteen tussen ouders en school.
e-mailadres: mrmozaiek@mozaiekheeswijk.nl 
Hieronder de leden van de medezeggenschapsraad
Namens de ouders:

 Peter van Hout      
 Steffie Schouten   
 Peggie Peters   
   

Namens de leerkrachten:

 Annelies de Vries (secretaris)  
 Janneke Peffer  
 Lieke Jacobs (voorzitter)  
   

MR-Documenten:

Jaarverslag MR 2017-2018

Agenda MR vergadering 19 maart 2018.docx

01-11-2016 MR Actie en besluitenlijst.pdf

Agenda MR vergadering 11 april 2017 (MR Mozaiek).pdf

Agenda MR vergadering 30 mei 2017.pdf

Agenda MR vergadering 27 september 2017.docx

Jaarverslag MR 2016-2017 (2).docx