Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft advies - en instemmingsrecht over allerlei schoolspecifieke zaken. Ook kan de MR gevraagd of ongevraagd advies geven. De leden worden gekozen uit de ouders en personeelsleden van iedere afzonderlijke school.

 

Leden Medezeggenschapsraad:

Namens de ouders:

Peggie Peters (voorzitter)

Vanessa van Zutphen

 

Namens het team:

Lieke Jacobs

Janneke Peffer (secretaris)

E-mailadres: mrmozaiek@mozaiekheeswijk.nl 

 

MR-Documenten: