Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft advies - en instemmingsrecht over allerlei schoolspecifieke zaken. Ook kan de MR gevraagd of ongevraagd advies geven. De leden worden gekozen uit de ouders en personeelsleden van iedere afzonderlijke school.

 

Leden Medezeggenschapsraad:

Namens de ouders:

Vanessa van Zutphen

Stephanie Boeijen 

Noortje van Schijndel (secretaris)

 

Namens het team:

Femke Pennings (voorzitter)

Linda Frunt 

Contact via social schools

 

MR-Documenten: