Leerlingenzorg

Vanuit onze visie op onderwijs en opvoeding stemmen wij steeds meer af op de leerbehoeften van het kind. Wij vinden dan ook dat elk kind uniek is!
Om de leerlingenzorg voor alle kinderen en speciaal voor zorgkinderen op onze school te realiseren, bewaakt de intern begeleider het zorgtraject.

Enkele taken van de intern begeleider zijn:

  • Het voeren van groepsbesprekingen met leerkrachten;
  • Het voeren van gesprekken met ouders en leerkrachten;
  • Het toetsen van kinderen;
  • Adviezen geven om kinderen extra te helpen;
  • Contacten onderhouden met – en advies inwinnen bij schoolondersteunende organisaties;
  • Het onderhouden van de orthotheek;
  • Nieuwe onderwijsontwikkelingen volgen en inbrengen in het team.

Doordat de eigen deskundigheid en kwaliteit verder toeneemt, is de verwijzing van kinderen naar scholen voor speciaal onderwijs afgenomen. Mede ook door inzet van het Rugzakgeld; geld voor kinderen die bijzondere zorg nodig hebben.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we steeds meer Passend Onderwijs gaan geven; onderwijs dat past bij leerbehoeften van elk kind.
Ook bestaat de mogelijkheid het onderwijs aan te passen dat sommige kinderen een eigen leerlijn krijgen toegewezen.
Kortom uw kind is onze zorg.