Visie en missie

Missie
BS Het Mozaïek wil kinderen optimaal voorbereiden op de maatschappij voor morgen en ze goede 'tools' en bouwstenen meegeven voor een kansrijke toekomst, want:

"Goede bouwstenen vormen de basis ..."
Ons motto: "Op Het Mozaïek is iedereen uniek !"

Visie
Het kind: Ieder mens heeft talenten en capaciteiten. Onze school biedt de juiste omstandigheden waarin deze kwaliteiten gekoesterd en gestimuleerd worden. Daarom richten wij ons op een hoge betrokkenheid, groot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van de kinderen. We leren ze kritisch en zelf verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag en omgeving. De kinderen worden uitgedaagd zo zelfstandig mogelijk
op onderzoek uit te gaan en ontdekkingen te doen. We doen recht aan verschillen tussen leerlingen en hun interesses en zelfstandigheid en helpen een kind te ontwikkelen tot een persoon met een eigen identiteit.

Het onderwijs: Kinderen brengen op school een groot deel van hun leven door. Het is belangrijk dat ze zich daar goed en verbonden voelen. Daar willen wij intens aan meewerken door ons te richten op een positief leerklimaat en een hoge mate van welbevinden voor kinderen, ouders en medewerkers van Het Mozaïek. Een goed contact tussen school en ouders vinden wij daarom zeer waardevol.

Ons onderwijs is afgestemd op de voortgang in ontwikkeling en gericht op een blijvend lerende en onderzoekende houding. Kinderen leren op het Mozaïek actief en maken kennis met vele aspecten uit de samenleving. We leren ze verder te kijken, voorbij hun eigen vertrouwde omgeving en bieden hen daarbij een duidelijke structuur, die gericht is op kennis en vaardigheden en maximale ontwikkelingskansen. Daarmee staan we borg voor kwaliteit van onderwijs en een hoog leerrendement. Onze leeromgeving is inspirerend, uitdagend en interactief.

Het team: In een snel veranderende wereld zijn wij steeds op zoek naar andere en betere vormen van leren, met als belangrijkste doel leerlingen optimaal voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Dit vraagt aan het team om een blijvende onderzoekende houding naar opbrengsten en onderwijsbehoeften van leerlingen. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor een goed onderwijsaanbod en een professionele ontwikkeling.